Website made by PMNwE
Wykonano w PMNwE
1 - Prof. zw. dr hab. Aleksandra Samecka-Cymerman 2 - Prof. zw. dr hab.Bronisław Wojtuń 3 - dr hab. Lucyna Mróz 4 - dr hab. Piotr Kosiba 5 - dr hab. Tomasz Szymura
  6 - dr Agnieszka Klink   7 - dr Małgorzata Dambiec   8 - dr Krzysztof Kolon Ś.P.   9 - dr Grzegorz Kosior 10 - dr inż. Andrzej Stankiewicz
11-  mgr Andrzej Rudecki 12 - dr Ludmiła Polechońska 13 - lab. Teresa Łysiak
1
2
3
4
5
6
9
12
10
13
Pracownicy
Doktoranci
14
14 - mgr Mariusz Chrabąszcz 15 - mgr Kinga Mielcarska 16 - mgr Karol Torzewski 17 - mgr Aleksandra Kazienko 18 - mgr Paweł Pech
================================================================================================
19 - mgr Małgorzata Raduła