Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska
Website made by PMNwE
Wejście
Poczta PMNwE Poczta PMNwE e-learning e-learning
OGŁOSZENIA PONIŻEJ SPOTKAJMY SIĘ
Będą kolejne
Fot. dr Ryszard Kamiński - Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego
1
2
3
4
1 - Prof. zw. dr hab. Aleksandra Samecka-Cymerman 2 - Prof. dr hab.Bronisław Wojtuń 3 - dr hab. Lucyna Mróz 4 - dr hab. Piotr Kosiba 5 - dr hab. Tomasz Szymura
Fot. dr Ryszard Kamiński - Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego Fot. dr Ryszard Kamiński - Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego Fot. dr Ryszard Kamiński - Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego
5
6 - dr Agnieszka Klink 7 - dr Małgorzata Dambiec, brak 8 - dr Krzysztof Kolon Ś.P. 9 - dr Grzegorz Kosior 10 - dr inż. Andrzej Stankiewicz
11- mgr Andrzej Rudecki, brak 12 - dr inż. Ludmiła Polechońska 13 - lab.Teresa Łysiak
6
8
9
12
10
11
13
Pracownicy Katedry i doktoranci
Wejście