Website made by PMNwE
Pracownia Ekosystemów Górskich i Polarnych Wykonano w PMNwE

Kierownik - Prof. zw. dr hab. Bronisław Wojtuń

- realizowane są tutaj badania ekologiczne i geobotaniczne w Sudetach oraz na Spitsbergenie. W Sudetach prowadzone są badania nad ekologiczną charakterystyką torfowisk górskich i wybranych rzadkich gatunków roślin naczyniowych oraz ekologicznymi uwarunkowaniami funkcjonowania zbiorowisk leśnych. Na Spitsbergenie prowadzone są badania nad rodzajami tundry arktycznej (mapa typów roślinności) i ich warunkami ekologicznymi oraz biogeochemią azotu i metali w tych siedliskach. fot. Prof. zw. dr hab. Bronisław Wojtuń