Website made by PMNwE
Pracownia Metod Numerycznych w Ekologii
Wykonano w PMNwE
- realizuje badania związane z ekologią populacji w zakresie modelowania zjawisk i procesów ekologicznych, reakcji roślin (i innych organizmów) na zanieczyszczenia, na poziomie osobniczym i populacyjnym z zastosowaniem metod numerycznych w analizie wyników badań ekologicznych. fot. dr hab. Piotr Kosiba